Warren Buffet stráví 95 % svého času čtením a sbíráním informací, protože ví, že hlad po informacích je nejlepší investor. Informace rovná se půl výdělku!

Daniel Gladiš zašel ještě dál a o světě investování napsal dvě knihy.

Co je vzorec vytváření bohatství a jaké faktory ho nejvíce ovlivňují? Jaký je účel investování, kde číhají rizika a jak naopak poznat bezrizikové akcie? Proč dávat přednost hodnotovému investování, kde čerpat informace a analyzovat trhy?

Pohodlně se usaď, izoluj se od rušivých elementů a zaposlouchej se, protože dnes to bude hdoně nabitý informacemi. Informace rovná se půl výdělku!

Share