Příběh peněz je pořád stejný, mění se pouze technologie jejich zápisu. Peníze jsou externí pamětí společnosti a kryptoměny jsou krokem k navrácení jejich bývalé decentralizace.

Způsobily vítr v bankovních kruzích a probudily spící evoluci ve světě finačnictví. Než se ale stanou asteroidem pro finanční dinosaury, musí ještě projít několika vývojovými stupni.

Pohodlě se usaď, ať můžeme společně s Jurajem Karpišem zabrouzdat do historie.

Share